Logiciel libre de géométrie, d'analyse et de simulation multiplateforme par Yves Biton

Accueil Tutoriels l’API de MathGraph32

Comment mettre en ligne un éditeur Python

modification dimanche 26 avril 2024.

Toutes les versions de cet article : [English] [français]Pour programmer une figure en Python vous pouvez simplement :
- Aller sur le site de MathGraph32 https://www.mathgraph32.org/ et cliquer sur la grosse icône dédiée.
- Aller directement à l’url https://www.mathgraph32.org/spip.php?article1013

Mais vous pouvez aussi mettre en ligne un éditeur Python sur une page internet de votre choix, en utilisant une balise spéciale MathGraph32
Mettre en ligne un éditeur Python complet
Mettre en ligne une figure créée par du code Python et modifiable
Mettre en ligne une figure créée par du code Python et non modifiable

Mettre en ligne un éditeur Python complet

Utilisez pour cela le code html suivant :

<div id = "divPython"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.mathgraph32.org/js/mtgLoad/mtgLoad.min.js"></script>
<script type="application/javascript">
 if (typeof mtgLoad === 'function') {
   const mtgOptions = {
     language: 'fr',
     loadPython: true,
     commandsFigs: [
       { figRef: 'figRepOrthonorm', name: 'Repère orthonormé (degré)' },
       { figRef: 'figVideUnite', name: 'Figure sans repère avec longueur unité' },
       { figRef: 'figVide', name: 'Figure sans repère et sans longueur unité' },
       { figRef: 'figRepModif', name: 'Repère modifiable (radian)' },
       { figRef: 'reporthonfr', name: 'Repère 3D' },
     ]
   }
   const container = document.getElementById('divPython')
   mtgLoad(container, {}, mtgOptions, function (error, app) {
     if (error) return console.error(error)
   })
        } else {
   console.error(Error('mathgraph n’est pas chargé correctement'), 'mtgLoad est ' + typeof mtgLoad)
 }
</script>

Mettre en ligne une figure Python et un éditeur permettant de la modifier

Voici un exemple de code html permettant d’obtenir cela dans une page html :

<script type = "text/mtgPython" id = "PythonCodeId">
addZoomButtons(1.2)
def sierpinski(sommets, depth):
  if depth > 0:
      v0, v1, v2 = sommets  # Les sommets du triangle
 
      # Calcul des points intermédiaires pour former les trois sous-triangles
      midpoints = [
          addMidpoint(v0, v1),
          addMidpoint(v1, v2),
          addMidpoint(v2, v0)
      ]
      for i in range(3):
                   setHidden(midpoints[i])
      # Appel récursif pour chacun des trois sous triangles
      sierpinski([v0, midpoints[0], midpoints[2]], depth - 1)
      sierpinski([midpoints[0], v1, midpoints[1]], depth - 1)
      sierpinski([midpoints[2], midpoints[1], v2], depth - 1)
  else:
  # Profondeur maximale atteinte : on trace le triangle et on le remplit d'une surface
      addSurface(addPolygon(sommets, 'blue'))

# Les sommets du triangle de départ
A = addFreePoint(-14, -8, 'B', 'red')
B = addFreePoint(14, -8, 'A', 'red')
C = addFreePoint(0, 10, 'C', 'red')
sommets = [A, B, C]  # Coordonnées des sommets

#Appel de la fonction pour dessiner le triangle fractal de Sierpinski
sierpinski(sommets, 6)
</script>
<script async src="https://www.mathgraph32.org/js/mtgLoad/mathgraphElements.js"></script>
<mathgraph-player width="800" height="600" python-code-id="PythonCodeId"  fig="TWF0aEdyYXBoSmF2YTEuMAAAABM+TMzNAAJmcv###wEA#wEAAAAAAAAAAAMgAAACWAAAAQEAAAAAAAAAAQAAADX#####AAAAAQAKQ0NhbGNDb25zdAD#####AAJwaQAWMy4xNDE1OTI2NTM1ODk3OTMyMzg0Nv####8AAAABAApDQ29uc3RhbnRlQAkh+1RELRj#####AAAAAQAKQ1BvaW50QmFzZQD#####AAAAAAAOAAFPAMAoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUB4sAAAAAAAQHK9cKPXCj7#####AAAAAQAUQ0Ryb2l0ZURpcmVjdGlvbkZpeGUA#####wEAAAAAEAAAAQAAAAEAAAABAT#wAAAAAAAA#####wAAAAEAD0NQb2ludExpZURyb2l0ZQD#####AAAAAAEOAAFJAMAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUA4AAAAAAAAAAAAAv####8AAAABAAlDRHJvaXRlQUIA#####wAAAAAAEAAAAQAAAAEAAAABAAAAA#####8AAAABABZDRHJvaXRlUGVycGVuZGljdWxhaXJlAP####8AAAAAABAAAAEAAAABAAAAAQAAAAT#####AAAAAQAJQ0NlcmNsZU9BAP####8BAAAAAAAAAQAAAAEAAAAD#####wAAAAEAEENJbnREcm9pdGVDZXJjbGUA#####wAAAAUAAAAG#####wAAAAEAEENQb2ludExpZUJpcG9pbnQA#####wEAAAAAEAAAAQAABQABAAAABwAAAAkA#####wAAAAABDgABSgDAKAAAAAAAAMAQAAAAAAAAAAAFAAIAAAAH#####wAAAAIAB0NSZXBlcmUA#####wDm5uYAA3JlcAABAAAAAQAAAAMAAAAJAQEAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAT#wAAAAAAAAAAAAAT#wAAAAAAAA#####wAAAAEACkNVbml0ZXhSZXAA#####wAEdW5pdAAAAAr#####AAAAAQALQ0hvbW90aGV0aWUA#####wAAAAH#####AAAAAQAKQ09wZXJhdGlvbgMAAAABP#AAAAAAAAD#####AAAAAQAPQ1Jlc3VsdGF0VmFsZXVyAAAAC#####8AAAABAAtDUG9pbnRJbWFnZQD#####AQAAAAAQAAJXIgEAAAEAAAAAAwAAAAz#####AAAAAQAJQ0xvbmd1ZXVyAP####8AAAABAAAADf####8AAAABAAdDQ2FsY3VsAP####8AB25iZ3JhZHgAAjIwAAAAAUA0AAAAAAAAAAAAEQD#####AAduYmdyYWR5AAIyMAAAAAFANAAAAAAAAP####8AAAABABRDSW1wbGVtZW50YXRpb25Qcm90bwD#####ABRHcmFkdWF0aW9uQXhlc1JlcGVyZQAAABsAAAAIAAAAAwAAAAoAAAAPAAAAEP####8AAAABABNDQWJzY2lzc2VPcmlnaW5lUmVwAAAAABEABWFic29yAAAACv####8AAAABABNDT3Jkb25uZWVPcmlnaW5lUmVwAAAAABEABW9yZG9yAAAACgAAAAsAAAAAEQAGdW5pdGV4AAAACv####8AAAABAApDVW5pdGV5UmVwAAAAABEABnVuaXRleQAAAAr#####AAAAAQAQQ1BvaW50RGFuc1JlcGVyZQAAAAARAAAAAAAQAAABAAAFAAAAAAoAAAAOAAAAEgAAAA4AAAATAAAAFgAAAAARAAAAAAAQAAABAAAFAAAAAAoAAAANAAAAAA4AAAASAAAADgAAABQAAAAOAAAAEwAAABYAAAAAEQAAAAAAEAAAAQAABQAAAAAKAAAADgAAABIAAAANAAAAAA4AAAATAAAADgAAABUAAAAMAAAAABEAAAAWAAAADgAAAA8AAAAPAAAAABEAAAAAABAAAAEAAAUAAAAAFwAAABkAAAAMAAAAABEAAAAWAAAADgAAABAAAAAPAAAAABEAAAAAABAAAAEAAAUAAAAAGAAAABv#####AAAAAQAIQ1NlZ21lbnQAAAAAEQEAAAAAEAAAAQAAAAEAAAAXAAAAGgAAABcAAAAAEQEAAAAAEAAAAQAAAAEAAAAYAAAAHAAAAAQAAAAAEQEAAAAACwABVwDAFAAAAAAAAMA0AAAAAAAAAAAFAAE#3FZ4mrzfDgAAAB3#####AAAAAgAIQ01lc3VyZVgAAAAAEQAGeENvb3JkAAAACgAAAB8AAAARAAAAABEABWFic3cxAAZ4Q29vcmQAAAAOAAAAIP####8AAAACABJDTGlldU9iamV0UGFyUHRMaWUBAAAAEQBmZmYAAAAAAB8AAAAOAAAADwAAAB8AAAACAAAAHwAAAB8AAAARAAAAABEABWFic3cyAA0yKmFic29yLWFic3cxAAAADQEAAAANAgAAAAFAAAAAAAAAAAAAAA4AAAASAAAADgAAACEAAAAWAAAAABEBAAAAABAAAAEAAAUAAAAACgAAAA4AAAAjAAAADgAAABMAAAAZAQAAABEAZmZmAAAAAAAkAAAADgAAAA8AAAAfAAAABQAAAB8AAAAgAAAAIQAAACMAAAAkAAAABAAAAAARAQAAAAALAAFSAEAgAAAAAAAAwCAAAAAAAAAAAAUAAT#RG06BtOgfAAAAHv####8AAAACAAhDTWVzdXJlWQAAAAARAAZ5Q29vcmQAAAAKAAAAJgAAABEAAAAAEQAFb3JkcjEABnlDb29yZAAAAA4AAAAnAAAAGQEAAAARAGZmZgAAAAAAJgAAAA4AAAAQAAAAJgAAAAIAAAAmAAAAJgAAABEAAAAAEQAFb3JkcjIADTIqb3Jkb3Itb3JkcjEAAAANAQAAAA0CAAAAAUAAAAAAAAAAAAAADgAAABMAAAAOAAAAKAAAABYAAAAAEQEAAAAAEAAAAQAABQAAAAAKAAAADgAAABIAAAAOAAAAKgAAABkBAAAAEQBmZmYAAAAAACsAAAAOAAAAEAAAACYAAAAFAAAAJgAAACcAAAAoAAAAKgAAACv#####AAAAAgAMQ0NvbW1lbnRhaXJlAAAAABEBZmZmAAAAAAAAAAAAQBgAAAAAAAAAAAAAAB8LAAH###8AAAABAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAALI1ZhbChhYnN3MSkAAAAZAQAAABEAZmZmAAAAAAAtAAAADgAAAA8AAAAfAAAABAAAAB8AAAAgAAAAIQAAAC0AAAAbAAAAABEBZmZmAAAAAAAAAAAAQBgAAAAAAAAAAAAAACQLAAH###8AAAABAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAALI1ZhbChhYnN3MikAAAAZAQAAABEAZmZmAAAAAAAvAAAADgAAAA8AAAAfAAAABgAAAB8AAAAgAAAAIQAAACMAAAAkAAAALwAAABsAAAAAEQFmZmYAwCAAAAAAAAA#8AAAAAAAAAAAAAAAJgsAAf###wAAAAIAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAsjVmFsKG9yZHIxKQAAABkBAAAAEQBmZmYAAAAAADEAAAAOAAAAEAAAACYAAAAEAAAAJgAAACcAAAAoAAAAMQAAABsAAAAAEQFmZmYAwBwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKwsAAf###wAAAAIAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAsjVmFsKG9yZHIyKQAAABkBAAAAEQBmZmYAAAAAADMAAAAOAAAAEAAAACYAAAAGAAAAJgAAACcAAAAoAAAAKgAAACsAAAAzAAAADv##########">
</mathgraph-player>

Voici ce code en action ci-dessous :

Mettre en ligne une figure générée par du code Python sans éditeur pour la modifier

Voici du code html permettant de mettre en ligne la figure ci-dessous mais sans éditeur Python permettant de la modifier.
La seule différence ici est que nous rajoutons un attribut hide-commands = true à notre balise et que nous utilisons une autre id pour le script pour ne pas avoir de conflit sur cette page.

<script type = "text/mtgPython" id = "PythonCodeIdBis">
addZoomButtons(1.2)
def sierpinski(sommets, depth):
  if depth > 0:
      v0, v1, v2 = sommets  # Les sommets du triangle
 
      # Calcul des points intermédiaires pour former les trois sous-triangles
      midpoints = [
          addMidpoint(v0, v1),
          addMidpoint(v1, v2),
          addMidpoint(v2, v0)
      ]
      for i in range(3):
                   setHidden(midpoints[i])
      # Appel récursif pour chacun des trois sous triangles
      sierpinski([v0, midpoints[0], midpoints[2]], depth - 1)
      sierpinski([midpoints[0], v1, midpoints[1]], depth - 1)
      sierpinski([midpoints[2], midpoints[1], v2], depth - 1)
  else:
  # Profondeur maximale atteinte : on trace le triangle et on le remplit d'une surface
      addSurface(addPolygon(sommets, 'blue'))

# Les sommets du triangle de départ
A = addFreePoint(-14, -8, 'B', 'red')
B = addFreePoint(14, -8, 'A', 'red')
C = addFreePoint(0, 10, 'C', 'red')
sommets = [A, B, C]  # Coordonnées des sommets

#Appel de la fonction pour dessiner le triangle fractal de Sierpinski
sierpinski(sommets, 6)
</script>
<script async src="https://www.mathgraph32.org/js/mtgLoad/mathgraphElements.js"></script>
<mathgraph-player width="800" height="600" python-code-id="PythonCodeIdBis" hide-commands = "true"   fig="TWF0aEdyYXBoSmF2YTEuMAAAABM+TMzNAAJmcv###wEA#wEAAAAAAAAAAAMgAAACWAAAAQEAAAAAAAAAAQAAADX#####AAAAAQAKQ0NhbGNDb25zdAD#####AAJwaQAWMy4xNDE1OTI2NTM1ODk3OTMyMzg0Nv####8AAAABAApDQ29uc3RhbnRlQAkh+1RELRj#####AAAAAQAKQ1BvaW50QmFzZQD#####AAAAAAAOAAFPAMAoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUB4sAAAAAAAQHK9cKPXCj7#####AAAAAQAUQ0Ryb2l0ZURpcmVjdGlvbkZpeGUA#####wEAAAAAEAAAAQAAAAEAAAABAT#wAAAAAAAA#####wAAAAEAD0NQb2ludExpZURyb2l0ZQD#####AAAAAAEOAAFJAMAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAUA4AAAAAAAAAAAAAv####8AAAABAAlDRHJvaXRlQUIA#####wAAAAAAEAAAAQAAAAEAAAABAAAAA#####8AAAABABZDRHJvaXRlUGVycGVuZGljdWxhaXJlAP####8AAAAAABAAAAEAAAABAAAAAQAAAAT#####AAAAAQAJQ0NlcmNsZU9BAP####8BAAAAAAAAAQAAAAEAAAAD#####wAAAAEAEENJbnREcm9pdGVDZXJjbGUA#####wAAAAUAAAAG#####wAAAAEAEENQb2ludExpZUJpcG9pbnQA#####wEAAAAAEAAAAQAABQABAAAABwAAAAkA#####wAAAAABDgABSgDAKAAAAAAAAMAQAAAAAAAAAAAFAAIAAAAH#####wAAAAIAB0NSZXBlcmUA#####wDm5uYAA3JlcAABAAAAAQAAAAMAAAAJAQEAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAT#wAAAAAAAAAAAAAT#wAAAAAAAA#####wAAAAEACkNVbml0ZXhSZXAA#####wAEdW5pdAAAAAr#####AAAAAQALQ0hvbW90aGV0aWUA#####wAAAAH#####AAAAAQAKQ09wZXJhdGlvbgMAAAABP#AAAAAAAAD#####AAAAAQAPQ1Jlc3VsdGF0VmFsZXVyAAAAC#####8AAAABAAtDUG9pbnRJbWFnZQD#####AQAAAAAQAAJXIgEAAAEAAAAAAwAAAAz#####AAAAAQAJQ0xvbmd1ZXVyAP####8AAAABAAAADf####8AAAABAAdDQ2FsY3VsAP####8AB25iZ3JhZHgAAjIwAAAAAUA0AAAAAAAAAAAAEQD#####AAduYmdyYWR5AAIyMAAAAAFANAAAAAAAAP####8AAAABABRDSW1wbGVtZW50YXRpb25Qcm90bwD#####ABRHcmFkdWF0aW9uQXhlc1JlcGVyZQAAABsAAAAIAAAAAwAAAAoAAAAPAAAAEP####8AAAABABNDQWJzY2lzc2VPcmlnaW5lUmVwAAAAABEABWFic29yAAAACv####8AAAABABNDT3Jkb25uZWVPcmlnaW5lUmVwAAAAABEABW9yZG9yAAAACgAAAAsAAAAAEQAGdW5pdGV4AAAACv####8AAAABAApDVW5pdGV5UmVwAAAAABEABnVuaXRleQAAAAr#####AAAAAQAQQ1BvaW50RGFuc1JlcGVyZQAAAAARAAAAAAAQAAABAAAFAAAAAAoAAAAOAAAAEgAAAA4AAAATAAAAFgAAAAARAAAAAAAQAAABAAAFAAAAAAoAAAANAAAAAA4AAAASAAAADgAAABQAAAAOAAAAEwAAABYAAAAAEQAAAAAAEAAAAQAABQAAAAAKAAAADgAAABIAAAANAAAAAA4AAAATAAAADgAAABUAAAAMAAAAABEAAAAWAAAADgAAAA8AAAAPAAAAABEAAAAAABAAAAEAAAUAAAAAFwAAABkAAAAMAAAAABEAAAAWAAAADgAAABAAAAAPAAAAABEAAAAAABAAAAEAAAUAAAAAGAAAABv#####AAAAAQAIQ1NlZ21lbnQAAAAAEQEAAAAAEAAAAQAAAAEAAAAXAAAAGgAAABcAAAAAEQEAAAAAEAAAAQAAAAEAAAAYAAAAHAAAAAQAAAAAEQEAAAAACwABVwDAFAAAAAAAAMA0AAAAAAAAAAAFAAE#3FZ4mrzfDgAAAB3#####AAAAAgAIQ01lc3VyZVgAAAAAEQAGeENvb3JkAAAACgAAAB8AAAARAAAAABEABWFic3cxAAZ4Q29vcmQAAAAOAAAAIP####8AAAACABJDTGlldU9iamV0UGFyUHRMaWUBAAAAEQBmZmYAAAAAAB8AAAAOAAAADwAAAB8AAAACAAAAHwAAAB8AAAARAAAAABEABWFic3cyAA0yKmFic29yLWFic3cxAAAADQEAAAANAgAAAAFAAAAAAAAAAAAAAA4AAAASAAAADgAAACEAAAAWAAAAABEBAAAAABAAAAEAAAUAAAAACgAAAA4AAAAjAAAADgAAABMAAAAZAQAAABEAZmZmAAAAAAAkAAAADgAAAA8AAAAfAAAABQAAAB8AAAAgAAAAIQAAACMAAAAkAAAABAAAAAARAQAAAAALAAFSAEAgAAAAAAAAwCAAAAAAAAAAAAUAAT#RG06BtOgfAAAAHv####8AAAACAAhDTWVzdXJlWQAAAAARAAZ5Q29vcmQAAAAKAAAAJgAAABEAAAAAEQAFb3JkcjEABnlDb29yZAAAAA4AAAAnAAAAGQEAAAARAGZmZgAAAAAAJgAAAA4AAAAQAAAAJgAAAAIAAAAmAAAAJgAAABEAAAAAEQAFb3JkcjIADTIqb3Jkb3Itb3JkcjEAAAANAQAAAA0CAAAAAUAAAAAAAAAAAAAADgAAABMAAAAOAAAAKAAAABYAAAAAEQEAAAAAEAAAAQAABQAAAAAKAAAADgAAABIAAAAOAAAAKgAAABkBAAAAEQBmZmYAAAAAACsAAAAOAAAAEAAAACYAAAAFAAAAJgAAACcAAAAoAAAAKgAAACv#####AAAAAgAMQ0NvbW1lbnRhaXJlAAAAABEBZmZmAAAAAAAAAAAAQBgAAAAAAAAAAAAAAB8LAAH###8AAAABAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAALI1ZhbChhYnN3MSkAAAAZAQAAABEAZmZmAAAAAAAtAAAADgAAAA8AAAAfAAAABAAAAB8AAAAgAAAAIQAAAC0AAAAbAAAAABEBZmZmAAAAAAAAAAAAQBgAAAAAAAAAAAAAACQLAAH###8AAAABAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAALI1ZhbChhYnN3MikAAAAZAQAAABEAZmZmAAAAAAAvAAAADgAAAA8AAAAfAAAABgAAAB8AAAAgAAAAIQAAACMAAAAkAAAALwAAABsAAAAAEQFmZmYAwCAAAAAAAAA#8AAAAAAAAAAAAAAAJgsAAf###wAAAAIAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAsjVmFsKG9yZHIxKQAAABkBAAAAEQBmZmYAAAAAADEAAAAOAAAAEAAAACYAAAAEAAAAJgAAACcAAAAoAAAAMQAAABsAAAAAEQFmZmYAwBwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKwsAAf###wAAAAIAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAsjVmFsKG9yZHIyKQAAABkBAAAAEQBmZmYAAAAAADMAAAAOAAAAEAAAACYAAAAGAAAAJgAAACcAAAAoAAAAKgAAACsAAAAzAAAADv##########">
</mathgraph-player>

Voici ci code en action ci-dessous :